Podczas 27th IUGG General Assembly w dniach 8-18 lipca 2019 w Palais des Congrès w Montréalu zaprezentowano wyniki badań z IV edycji GEOpraktyk – w dorzeczu Mekongu pt.: „Zanieczyszczenie wody i gleby: studium przypadku w dorzeczu Sajgonu w Wietnamie”. Była to ogromna konferencja zrzeszająca liczne grono naukowców, oprócz naszego posteru było tam jeszcze 1500 innych….

Read More »