Edycja II – Na stokach Andów

Projekt GEOpraktyki: Edycja II – Na stokach Andów realizowany jest przez członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego działającego przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cechą charakterystyczną współczesnych programów studiów jest przekazanie studentom głównie podstaw teoretycznych badań środowiskowych. Sprawą pierwszorzędnej wagi jest indywidualne uzupełnienie wykształcenia w zakresie umiejętności działań praktycznych. W obecnych czasach studiowanie to przede wszystkim szansa, z której można skorzystać, jeśli oprócz uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych realizuje się zadania w powszechnym rozumieniu wykraczające poza kanon zajęć obligatoryjnych. Ekspedycje naukowe, realizowane przez studentów, nie należą do zjawiska powszechnego. Wydaje się pomijanym fakt, iż mogą wnieść bardzo wiele zarówno w rozwój nauki, jak i doświadczenie uczestników wyprawy czy lokalnych społeczności, w obrębie zamieszkania których ekspedycje są realizowane. Zastana sytuacja jest dla nas – organizatorów wyprawy, czynnikiem motywującym. Żyjąc w głębokim przeświadczeniu o potrzebie dokonania szybkich  i stałych zmian na lepsze, zainicjowaliśmy cykl nowatorskich „wypraw po wiedzę”. Pierwsza edycja projektu („GEOpraktyki: Edycja I – w peruwiańskiej dżungli”), zrealizowana w 2015 r., odbyła się w Peru. Zachęceni sukcesem pierwszej odsłony, po raz drugi udajemy się do Ameryki Południowej, tym razem do Andów Boliwijskich.


 Cele projektu:

 • badania naukowe reakcji lodowców tropikalnych na zmiany klimatyczne pod opieką glacjologa dra Jakuba Małeckiego. Celem badań będzie rozpoznanie zmian ich potencjału erodowania krajobrazu na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Projekt badawczy zakłada analizę zmienności czasoprzestrzennej osadów deponowanych przez lód w połączeniu z konstrukcją precyzyjnej mapy obszarów odsłoniętych przez wycofujące się lodowce przy użyciu dronów;
 • prowadzenie badań dobowej zmienności parowania potencjalnego przy pomocy ewaporometru umożliwiającego pomiar wielkości parowania wody z powierzchni swobodnych (M. Marciniak, patent PL 211418 B1), potrzebnych do dalszych analiz wykonywanych przez naukowców Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nad rozpoznaniem pulsu termicznego Ziemi;
 • wykonanie ortofotomapy oraz cyfrowych modeli powierzchni terenu w prowincji José Ballivián, nieopodal Rurrenabaque, położonego nad rzeką Beni w Boliwii: wyznaczenie naziemnych punktów kontrolnych na potrzeby georeferencji zdjęć lotniczych, wykonanie nalotów bezzałogowym samolotem oraz opracowanie danych przy użyciu fotogrametrii;
 • – kontynuacja porównawczych badań zachowań przestrzennych człowieka na Plaza Murillo w La Paz. W poprzedniej edycji GEOpraktyk („GEOpraktyki: Edycja I – w peruwiańskiej dżungli”) zostały przeprowadzone badania zachowań przestrzennych człowieka na Plaza de Armas w Limie oraz na Starym Rynku w Poznaniu;
 • konfrontacja zdobytej podczas studiów wiedzy z praktyką: zdobycie doświadczenia niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy zawodowej;
 • poszerzenie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, w tym szczególnie nauk geograficznych oraz języków angielskiego oraz hiszpańskiego;
 • publikacja otrzymanych wyników badań w czasopismach naukowych, upowszechnianie ich  podczas konferencji oraz prelekcji;
 • promocja modelu działań dążących do zrównoważonego rozwoju i zachowania krajobrazów świata dla przyszłych pokoleń np. poprzez odbycie wolontariatu środowiskowego w Rurrenabaque;
 • wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań naukami przyrodniczymi, w tym szczególnie geografii, podnoszenie świadomości globalnych zagrożeń środowiskowych, inspiracja do działań;
 • promocja ekspedycji naukowych jako innowacyjnych form zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz podróżowania;
 • rozwijanie umiejętności organizacyjnych;
 • poznanie kultury, tradycji i historii Boliwii;
 • promocja Polski, pielęgnowanie polskości i przekazywanie pozytywnego wizerunku Polaków zagranicą oraz rozwój świadomości narodowej i kulturowej.

Adresaci projektu:

 • studenci zrzeszeni w Studenckim Kole Naukowym Geografów im. Stanisława Pawłowskiego przy Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – uczestniczący w wyprawie;
 •  lokalna społeczność zamieszkała boliwijskie regiony: Beni, La Paz, Cochabamba, Oruro, Chuquisaca oraz Potosi;
 • uczestnicy prelekcji podróżniczych oraz działań edukacyjnych: studenci i naukowcy, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zaproszeni goście;
 • międzynarodowa społeczność naukowców oraz pasjonatów nauki.