Badania naukowe

Ekspedycja naukowo-badawcza studentów pod opieką naukową dr Magdaleny Kugiejko z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych trwała trzy tygodnie.

Podczas pobytu pobrane zostały próbki gleb i osadów jeziora ryftowego Tanganika celem późniejszego zbadania ich składu chemicznego na tle rozwoju wschodniej odnogi ryftu wschodnioafrykańskiego.

Wykonana została również ocena warunków biometeorologicznych w klimacie podrównikowym wilgotnym i suchym.

Na podstawie badań terenowych będzie można ocenić wpływ elementów meteorologicznych na ludzki organizm.

Podjęto także próbę przeanalizowania zjawiska rozwoju turystyki na wyspie Zanzibar i wzrostu zainteresowania nią dzięki akcjom promującym w mediach społecznościowych. Te media, zdaniem badaczy, to zdecydowanie silna determinanta wyboru tej destynacji turystycznej.

Elementem badań było również porównanie rzeczywistego odbioru przez turystów „Afrykańskiego safari” z jego obrazem w mediach społecznościowych.