Sprawozdanie z wyprawy

Peru, jakie odkryliśmy, nie jest miejscem łatwym do opisania. Ten kraj widziany oczami gringo, to ciąg zadziwień i zachwytów, głośno wyrażanych w akompaniamencie trąbiących klaksonów. Gdybyśmy postępowali zgodnie z wytycznymi, które zalecono nam przed wyjazdem, opisać wyprawę zapewne byłoby znacznie prościej. Ogrom emocji i wrażeń dostarczyło nam właśnie to, co miało być dla nas odległe: jedzenie sprzedawane na ulicach, przygotowane rękoma wątpliwej czystości, obiady ze stołówek, gdzie jedzą tylko lokalni robotnicy, chodzenie po nieznanych ulicach po ciemku, jeżdżenie rozpadającymi się busami oraz taksówkami bez licencji i wiele innych rzeczy, które są tematem na dłuższą opowieść.

1

Fot. Beata Latos

Trzymanie się założonego harmonogramu wyszło nam całkiem nieźle, ale modyfikacje okazały się niezbędne. Trafne planowanie podróży i badań przy biurku znajdującym się ponad 11 000 km od miejsca destynacji, jest umiejętnością, którą z pewnością przyniesie doświadczenie. Wskazówki otrzymane na miejscu okazały się być cenniejsze niż złoto – to dzięki poznaniu lokalnych mieszkańców nasza adaptacja przebiegła wyjątkowo szybko. Używanie portalu CouchSurfing okazało się „strzałem w dziesiątkę” – możliwość poznania obcej kultury i dzielenia się swoją była na wyciągnięcie ręki. Władanie językiem hiszpańskim również stworzyło wiele okazji aby przeżyć coś, co w innym przypadku by nas ominęło. W sytuacji, kiedy nie chce się być traktowanym jak przeciętny turysta, dużym ograniczeniem jest posługiwanie się wyłącznie językiem angielskim. Kontakt z ludźmi to jedna z najlepszych rzeczy w podróżowaniu, a znajomość ich rodzimego języka przełamuje bariery.

2

Fot. Beata Latos

Jako reprezentanci SKNG WNGiG UAM zadbaliśmy również o stronę naukową ekspedycji „GEOpraktyki: Edycja I – w peruwiańskiej dżungli”:

  • Przeprowadziliśmy cykl badań zachowań przestrzennych na Plaza de Armas (Plaza Mayor)
    w Limie. Badaliśmy relacje zachodzące między użytkownikami przestrzeni miejskiej przy pomocy obserwacji oraz badań ankietowych. Przedmiotem naszych zainteresowań był również potencjał turystyczny głównego placu Limy oraz preferencje przestrzenne respondentów.
  • Wykonaliśmy cykl pomiarów właściwości fizycznych wody w rzece San Alberto w otulinie Parku Narodowego Yanachaga-Chemillén. Badania w formie monitoringu pozwoliły określić dobową zmienność mierzonych parametrów oraz dostrzec zachodzące pomiędzy nimi korelacje. Dzięki pozyskaniu danych z pomiarów wykonywanych w roku 2013 możliwe jest porównanie otrzymanych wyników i zaobserwowanie zmiany w jakości wody.
  • Podjęliśmy wolontariat środowiskowy w Centrum Edukacji i Zrównoważonego Rozwojuhttp://www.cds-peru.org/, gdzie pracowaliśmy m. in. przy projekcie reforestacji, budowy naturalnego basenu z systemem filtracji oraz uczestniczyliśmy w badaniach amerykańskich naukowców nad żabami. Przyczyniliśmy się również do rozbudowy centrum oraz uczyliśmy się odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.
  • Odwiedziliśmy Uniwersytet Św. Marka w Limie. Byliśmy z wizytą u Dziekana Wydziału Geografii, poczyniliśmy pierwsze kroki do nawiązania długoterminowej – minimum półrocznej wymiany studenckiej w przyszłości, a także uczestniczyliśmy w zajęciach z oceanografii.
  • Pobraliśmy próbki wierzchniego poziomu gleby dla potrzeb analizy geochemicznej, wykonywanej przez naukowców UAM.

Upowszechnienie wyników badań oraz promocja ekspedycji naukowej jako innowacyjnej formy zdobywania wiedzy, doświadczenia oraz podróżowania, wiąże się z udziałem w konferencjach, publikacją wyników badań w czasopismach naukowych oraz przeprowadzaniem spotkań i organizacją wystaw fotograficznych. Już niebawem nasza grupa wystąpi z posterem przedstawiającym podsumowanie wyjazdu oraz rolę ekspedycji naukowych w nauczaniu akademickim na konferencji: „Nowe problemu i metody badań procesu kształcenia geograficznego” (26-27 listopada 2015 r., Poznań).