Harmonogram

Data Działanie
01.01.16 – 04.09.16 Cykl przygotowań do wyprawy: informacyjnych, merytoryczno-naukowych, finansowych, prewencyjno-zdrowotnych oraz organizacyjnych. Przelot do Ameryki Południowej.
05.09.16 – 11.09.16 Zbiórka uczestników ekspedycji w La Paz. Aklimatyzacja. Przeprowadzenie badań zachowań przestrzennych człowieka na Plaza Murillo w La Paz. Zwiedzanie miasta, wycieczka do El Diente del Diablo (punktu widokowego), zakupy na Bazarze Czarownic (Mercado de las Brujas).
12.09.16  Zjazd rowerem Drogą Śmierci – przejazd do Coroico i z powrotem do La Paz.
13.09 – 23.09.16 Przejazd do Zongo, badania na lodowcach Chacaltaya oraz Zongo. Prace terenowe na obszarach odsłoniętych spod lodu, kartowanie geomorfologiczne, konstrukcja ortofotomapy i trójwymiarowego modelu terenu, pobór próbek osadów w kluczowych punktach.
24.09.16 Przejazd do Rurrenabaque.
25.09.16 – 01.10.16 Wolontariat środowiskowy w Rurrenabaque, prowadzenie badań dobowej zmienności parowania potencjalnego,  wykonanie nalotów bezzałogowym samolotem – uzyskanie danych potrzebnych do wykonania ortofotomapy.
02.10.16 – 04.10.16 Spływ rzeką Jakuma w głąb dżungli – do Santa Rosa. Powrót do Rurrenabaque.
05.10.16 – 07. 10.16 Przejazd do Oruro, aklimatyzacja.
08.10.16 Przejazd do Potosi, aklimatyzacja.
09.10.16 Dzień wolny.
10.10.16 Wycieczka do gorących źródeł w Tarapaya, powrót do Potosi.
11.10.16 Potosi – zwiedzanie kopalni srebra.
12.10.16 Przejazd do Uyuni.
13.10.16 Zwiedzanie Uyyni, odwiedzenie cmentarzyska pociągów.
14.10.16 – 16.10.16 Zwiedzanie Salar de Uyuni – solniska na płaskowyżu Altiplano w Andach.
17.10.16 Przejście do Laguna Verde.
18.10.16 – 20.10.16 Wejście na stratowulkan Licancabur. Oficjalne zakończenie projektu.
21.10.16 – 25.10.2017 Powrót do Polski
26.10.16 – 30.06.2017 Działania edukacyjno-informacyjne, opracowanie i publikacja wyników, udział w konferencjach.