Wyniki badań z IV edycji GEOpraktyk na konferencji w Kanadzie


Podczas 27th IUGG General Assembly w dniach 8-18 lipca 2019 w Palais des Congrès w Montréalu zaprezentowano wyniki badań z IV edycji GEOpraktyk – w dorzeczu Mekongu pt.: „Zanieczyszczenie wody i gleby: studium przypadku w dorzeczu Sajgonu w Wietnamie”. Była to ogromna konferencja zrzeszająca liczne grono naukowców, oprócz naszego posteru było tam jeszcze 1500 innych.

Zanieczyszczenie wody i gleby: studium przypadku w dorzeczu Sajgonu w WietnamieInternational Union of Geodesy and Geophysicsabstrakt:

Wietnam jest krajem zmagającym się z wieloma problemami środowiskowymi. Ze względu na szybką industrializację i rozwój gospodarczy środowisko jest zanieczyszczane na wiele sposobów. W październiku 2018 r. grupa studentów próbowała określić jakość wody i gleby w dorzeczu Sajgonu. Próbki wody (n = 32) zebrano z rzeki Sajgonu, która przepływa przez największe miasto Ho Chi Minh. Próbki gleb i osadów (n = 32) zebrano z różnych miejsc antropogenicznych. Analizę zanieczyszczeń przeprowadzono z punktu widzenia ich toksyczności: sprawdzono arsen, różne formy węgla i wybrane metale śladowe.
Rozkład przestrzenny (długość 200 km) i różnorodność środowiska pozwoliły sprawdzić nie tylko ilość, ale także zmienność przestrzenną metali ciężkich w próbkach wody i frakcje zebranej gleby. W początkowej analizie uwzględniono zawartość metali ciężkich, takich jak Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Pb i Zd. Znaczne stężenie metali ciężkich w badanych miejscach potwierdzają wysokie wartości niklu (0,047 nm) i ołowiu (0,061 nm). Analiza przestrzenna wykazała, że ​​najbardziej zanieczyszczone punkty znajdowały się w pobliżu osiedli ludzkich – obszarów rolniczych. Wyniki pokazują przestrzenny rozkład zanieczyszczeń i możliwe ryzyko zanieczyszczenia żywności, związane z toksycznymi zanieczyszczeniami.

Zachęcamy do zapoznania się z posterem.