VIII Edycja – Saharyjskimi piaskami Mauretanii

Patroni i sponsorzyKierunki studiów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz

 

 

 

 

Urząd Miasta Poznań

 

Gmina Rokietnica

 

 

Adventure Club Radosław Kasprzak  

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

 

Instytut Geofizyki PAN

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

 

PAJAK

 

Moskito Guard

Travel Care