Badania naukowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mgr Szymon Świątek (Szkoła Doktorska Nauk Przyrodniczych, I rok) 

Badania: W ramach wyjazdu będzie realizowany projekt badawczy “Środowiskowe uwarunkowania społeczności Indonezji: geozagrożenia, choroby i aspekty przestępczości”. Główna część badań, prowadzona w ramach pracy doktorskiej, będzie opierać się na opracowaniu stanowisk badawczych, w których występują geologiczne zapisy współczesnych trzęsień ziemi. Zostanie także zidentyfikowane ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych oraz ich wpływu na tutejszą ludność. Druga część projektu będzie prowadzona w ramach pracy licencjackiej na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Planowany jest pobór próbek (gleby, wody), w których można spodziewać się wysokiej zawartości substancji psychoaktywnych oraz metali ciężkich. 

Wsparcie naukowe: promotor pracy doktorskiej prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży (UAM) oraz promotor pracy licencjackiej (UMP)

 

lic. Weronika Górna (Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia, I rok studiów II stopnia)

Badania: Ocena warunków biometeorologicznych w klimacie równikowym i podrównikowym wilgotnym (typy klimatów wg Okołowicza). Przeprowadzenie badań terenowych potrzebnych do obliczenia wskaźników biometeorologicznych: wielkość ochładzająca powietrza (H), wskaźnik stresu cieplnego (HSI), wskaźnik odczuć cieplnych (UTCI), temperatura ochładzania wiatrem (WCT) oraz wskaźnik Humidex. Pomiary zostaną dokonane na obszarach o odmiennych warunkach klimatycznych, aby ocenić wpływ elementów meteorologicznych na ludzki organizm.

Wsparcie naukowe: Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz

 

lic. Joanna Podgórska (Turystyka i Rekreacja specjalność technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) w turystyce, I rok studiów II stopnia)

Badania: Ocena wpływu różnorodności kulturowej i religijnej Indonezji na ofertę turystyczną badanego obszaru oraz ocena wykorzystania tego potencjału przez podmioty turystyczne. Przeanalizowanie aktualnej oferty turystycznej proponowanej przez Biura Podróży. Obserwacje terenowe kulturowego potencjału Indonezji oraz realizacji proponowanych atrakcji.

Bogactwo kulturowe Indonezji jest nieocenione jako destynacji turystycznej posiadając ponad 300 grup etnicznych i około 250 języków. Dodatkowo jest przestrzenią przenikania się kilku religii – islamu, chrześcijaństwa, buddyzmu i hinduizmu. 

Ponadto opiekę naukowo-badawczą pełni dr Magdalena Kugiejko (Katedra Turystyki UAM). 

 

lic. Adrian Sitarz (Geografia specjalność Kartografia i Teledetekcja, I rok studiów II stopnia)

Badania: Ocena georóżnorodności wybranych wysp Indonezji. 

Aspekty geologiczne, geomorfologiczne, glebowe, wody powierzchniowe oraz procesy endo- i egzogenicznie świadczą o georóżnorodności danego terenu. Te niezwykle ważne miejsca będące świadectwem procesów zachodzących w historii Ziemi zwane są geostanowiskami. Badania dotyczyć będą wyboru reprezentatywnych dla danego obszaru geostanowisk odwiedzanych podczas wyprawy i dokonania subiektywnej oceny za pomocą przyjętych kryteriów. Analiza posłuży do określenia możliwości rozwoju geoturystki.

 

lic. Natalia Oniszczuk (Turystyka i rekreacja specjalność: Zarządzanie w turystyce, II rok studiów II stopnia)

Badania: Ocena możliwości rozwoju turystyki aktywnej w Indonezji na przykładzie turystyki wulkanicznej. 

Indonezja, leżąca na terenie Pacyficznego Pierścienia Ognia jest jednym z popularniejszych  obszarów dla pasjonatów turystyki wulkanicznej. Szczególnie teraz, obserwuje się duże zainteresowanie tym typem aktywności, ponieważ doszło do głośnych erupcji wulkanicznych m.in. na Wyspach Kanaryjskich, Islandii i w południowych Włoszech. Badania mają na celu określenie m.in. poziomu przygotowania przewodników wprowadzających turystów w okolice wybranych wulkanów czy też zbadanie przygotowania regionu do przyjęcia osób zainteresowanych turystyką wulkaniczną. Niezwykle istotnym elementem badań może stać się poziom opanowania języka angielskiego przez miejscową ludność prowadząca działalność turystyczną. 

 

lic. Zofia Grajek (Geografia specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia, I rok studiów II stopnia)

Badania: Podczas wyprawy zostanie zrealizowany projekt badawczy pt. ,,Zmiany termiczno-higryczne powietrza wraz ze wzrostem wysokości nad zboczami stożków wulkanicznych”. Pomiary temperatury powietrza i wilgotności względnej zostaną wykonane podczas trekkingu na stożki wulkaniczne, których bogactwo na indonezyjskich wyspach jest znaczne. Wymienione elementy meteorologiczne zostaną zmierzone za pomocą stacji pogodowej- Kestrel na różnych wysokościach stożka wulkanicznego. Indonezja znajduje się pod wypływem międzyzwrotnikowych klimatów deszczowych, w związku z tym wilgotność względna powietrza w tych obszarach jest wysoka. Badania mają na celu analizę zmian pionowego gradientu temperatury i wilgotności powietrza w obszarze o tym klimacie oraz próbę określenia wpływu rodzaju podłoża i otoczenia na te elementy.

Wsparcie naukowe: Prof. dr hab. Ewa Bednorz

 

lic. Zuzanna Pietrzak (Turystyka i Rekreacja specjalność technologie informacyjne 
i komunikacyjne (ICT) w turystyce, I rok studiów II stopnia)

Badania: W trakcie wyjazdu zostaną przeprowadzone badania, które staną się podstawą do napisania pracy magisterskiej. Praca będzie dotyczyła przede wszystkim dziedzictwa kulturowego Indonezji, przy czym jej głównym aspektem będzie temat pamiątki jako przykładu promocji dziedzictwa kulturowego. Obserwacje będą prowadzone zarówno przy najpopularniejszych atrakcjach turystycznych jak i w miejscach, gdzie dociera bardzo mała liczba turystów.  Dodatkowo podczas wyprawy zostaną zebrane materiały, na podstawie których, powstanie wirtualny przewodnik turystyczny po Indonezji. 

Wsparcie naukowe: prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak