Badania naukowe

Podczas wyprawy do Afryki zaplanowaliśmy pracę nad badaniami naukowymi i projektami:

Wiktoria Dyszy i Zosia Grajek

Badania pt: Efekt Oazy, na tworzenie się lokalnego klimatu na przykładzie oazy Terjit

Porastający oazę gaj palmowy otoczony jest przez płaskowyż Adrar, krajobraz ten kształtowany jest przez suche doliny i ruchome wydmy. Duże zróżnicowanie powierzchni terenu na niewielkim obszarze sprawia, że Oaza Terji to dogodny obszar do badania wahań dobowych temperatury powietrza nad obszarem porośniętym palmami i obszarem pustynnym. Zostanie przeprowadzona seria dobowych pomiarów temperatury i wilgotności powietrza za pomocą stacji pogodowej Kestrel w gaju palmowym i na piaszczystej wydmie. Zostaną wykonane naloty statkiem bezzałogowym z zamontowanym czujnikiem do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza oraz kamerą termowizyjną. Naloty zostaną wykonane w pionie i poziomie nad oazą Terjit i pustynnych obszarach przyległych w różnych porach doby. Badania pozwolą na porównanie warunków termicznych tych powierzchni w ciągu doby i zbadanie efektu oazy.

Cyprian Święch

Badania: Modelowanie 3D charakterystycznych obiektów i form rzeźby terenu z wykorzystaniem technologii bezzałogowych statków powietrznych.

Podczas badań zostaną przeprowadzone liczne naloty fotogrametryczne z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych, które umożliwią ich późniejsze przetworzenie w celu stworzenia modeli 3D oraz numerycznych modeli terenów. Stanowić będą one platformę do wirtualnego „zwiedzania” danych miejsc, umożliwiając zdalne poznanie charakterystycznych atrakcji Mauretanii.

 

Kalina Klimenko

Badania: Turystyka doświadczeń – szansa dla krajów słabo rozwiniętych turystycznie na przykładzie Mauretanii.

Wysokie zróżnicowanie ofert turystycznych, wzrost połączeń samolotowych w korzystnych cenach oraz rozwój technologiczny spowodował, iż turystyka stała się dostępna dla zdecydowanie większego grona odbiorców niż dotychczas. Spowodowało to zdecydowane wzmożenie ruchu turystycznego, co z czasem przyniosło wiele negatywnych skutków dla środowiska oraz społeczności. Nadmiar turystów w obszarach recepcyjnych staje się uciążliwy nie tylko dla mieszkańców, ale i dla innych turystów. Coraz więcej osób szuka alternatywy. Turyści szukają autentyczności, chcą doświadczać i odkrywać nieodkryte. Ten wyraźnie widoczny trend w turystyce może spowodować rozwój turystyki w krajach mniej rozwiniętych turystycznie i mniej dostępnych. Projekt ma na celu zbadanie potencjału Mauretanii pod względem turystyki doświadczeń.

 

Justyna Wołowczyk

Wirtualna wycieczka po Saharze i Ksarach w Wadanie.

W ramach realizacji projektu przeprowadzony zostanie przegląd dostępnych danych opisowych i przestrzennych parku oraz obserwacje terenowe. Na podstawie zebranych informacji dobrana zostanie kamera oraz zaplanowana i wykonana seria zdjęć 360° w terenie. Zebrany materiał poddany będzie korekcie graficznej. Efektem powyższych działań, będzie interaktywna wizualizacja, mająca charakter wycieczki z przewodnikiem, w której odbiorca może oglądać kompleks wulkaniczny i przemieszczać się po nim wirtualnie. Wycieczka będzie możliwa do odtworzenia na urządzeniach mobilnych, komputerach i tabletach.

Przejdź do wycieczki