Edycja I – W peruwiańskiej dżungli

Sponsorzy srebrni:

Hotel Amber Baltic Międzyzdroje

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak


Sponsorzy:

Prorektor ds. studenckich. Prof. UAM dr hab. Zbigniew Pilarczyk


Partnerzy:

Klub Szalonego Podróżnika

Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach

Lerni


Serdeczne podziękowania za wsparcie, pomoc merytoryczną i organizacyjną oraz inspirację do działań składamy:

Agacie Staszak – Piekarskiej (UAM), Dorocie Mundry (PGNIG SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze), Marcie Sajkowskiej (UAM), dr Annie Szczucińskiej (UAM), Monice Kowalskiej (Hotel Amber Baltic Międzyzdroje)  i in.

Szczególne podziękowania kierujemy do prof. zw. dr hab. Andrzeja Kostrzewskiego, Opiekuna Naukowego SKNG oraz ekspedycji „GEOpraktyki: Edycja I – w peruwiańskiej dżungli”.

Projekt jest realizowany pod patronatem honorowym Elżbiety Dzikowskiej oraz Dziekana WNGiG UAM prof. UAM dr hab. Leszka Kasprzaka