Edycja IV – w dorzeczu Mekongu

Sponsorzy GEOpraktyk: Edycja IV – w dorzeczu Mekongu

 


  • Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – prof. UAM dr hab. Leszek Kasprzak

  • Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

  • Travel Care

  • ISIC

  • WSSE Poznań

  • MGRAFFO

  • MDM druk

  • Wczasy w Azji

  • TEXCITE