Edycja VII – W Pacyficznym Pierścieniu Ognia

Patroni i sponsorzyKierunki studiów - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

 

 

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz

 

 

 Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

Marek Woźniak


 

 

 

 

Urząd Miasta Poznań


 

Powstanie katalog ofert incentive z Wielkopolski - Wasza Turystyka

Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

 

PPNT - Fundacja UAM / Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznański Park Naukowo-Technologiczny

 

Symbole gminy - Miasto i Gmina - Urząd Miejski w Kostrzynie

Urząd Miasta Kostrzyn

 

 

Polskie Towarzystwo Geograficzne

 

Nowe władze Wydziału Nauk Medycznych PTPN - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

 

 

Komitet Badań Czwartorzędu PAN

 

 

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Instytut Geofizyki PAN

 

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN

 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 


 

PAJAK

 

Moskito Guard