Harmonogram

Działanie Termin
Cykl przygotowań do wyprawy: informacyjnych, merytoryczno-naukowych, finansowych, prewencyjno-zdrowotnych oraz organizacyjnych 01.06.2015 – 26.09.2015
Rozpoczęcie ekspedycji, przelot samolotem do Limy 27.09.2015 / 28.09.2015
Zwiedzanie płaskowyżów Nazca, Palpa, Ingenio i Socos, pobranie próbek gleby, przelot awionetką w celu wykonania zdjęć lotniczych geoglifów 29.09.2015 – 01.10.2015
Uczestnictwo w warsztatach i wykładach przygotowanych przez naukowców z Uniwersytetu Św. Marka w Limie. Badania zachowań przestrzennych w stolicy. 02.10.2015 – 06.10.2015
Przejazd do miasta Oxapampa 07.10.2015
Praktyki terenowe, wolontariat w otulinie Yanachaga Chemillen National Park, monitoring jakości wody w rzece San Alberto, wyprawa w dżunglę 08.10.2015 – 15.10.2015
Przejazd z Oxapampa do Limy, przelot z Polski do Limy 16.10.2015 – 18.10.2015
Zakończenie części terenowej projektu „GEOpraktyki: Edycja I – w peruwiańskiej dżungli” 19.10.2015
Działania edukacyjno-informacyjne, opracowanie i publikacja wyników, udział w konferencjach 20.10.2015 – 30.06.2016