XI Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców w Krakowie

Uczestnicy GEOpraktyk podczas XI Ogólnopolskej Konferencji Młodych Naukowców w Krakowie, która odbyła się 21-23 października, zaprezentowali na sesji posterowej wyniki swoich badań zrealizowanych podczas wyprawy do Indonezji. 
 
  • lic. Adrian Sitarz zaprezentował ocenę georóżnorodności Indonezji na podstawie wybranych geostanowisk należących do Światowych Geoparków UNESCO.
  • mgr Szymon Świątek przedstawił wpływ trzęsień ziemi i erupcji wulkanów na zniszczenia w obrębie dwóch świątyń: Borobudur i Prambanan (Yogyakarta, Indonezja).

Wydarzenie było okazją do wymiany pomysłów projektów i doświadczeń naukowych. Podczas sesji referatowej przedstawiliśmy także wystąpienie „Geopraktyki jako forma zajęć umożliwiająca samodzielne międzynarodowe badania naukowe studentów (na przykładzie wyprawy do Indonezji w 2022 r.).

Poniżej abstrakty wystąpień oraz postery: