Geopraktyki w Rumunii!

Ale to wcale nie oznacza, ze zmieniliśmy plany na następną edycję;) Tym razem bowiem nie chodzi o wyjazd, ale popularyzację projektu i rozpowszechnianie zebranych wyników badań.
Pomiędzy 19 a 21 maja członkowie zespołu GEOpraktyk wezmą udział w trzeciej edycji międzynarodowej konferencji naukowej dla studentów i młodych naukowców Geography, Environment and GIS, organizowanej przez Uniwersytet w Târgoviște, podczas której przedstawią wyniki badań przeprowadzonych na Plaza d’Armas w Limie na przełomie września i października ubiegłego roku.
Liczymy na to, że zarówno nasza działalność naukowa, jak i sama idea projektu GEOpraktyki wzbudzą zainteresowanie międzynarodowej publiczności.