Patronat Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Geograficzne objęło IV Edycję GEOpraktyk swoim patronatem!

Współpraca z tak wybitną jednostką podkreśla zasadność podejmowanych przez nas na polu naukowym działań i wpływa na nas niezwykle motywująco! Dziękujemy!