GEOpraktyki na konferencji w Krakowie

W dniach 18-19 października na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Sytemowe podejście w badaniach geograficznych”, odbywającej się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, efekty naszych wyjazdowych badań w Omanie zaprezentowali uczestnicy V edycji GEOpraktyk, Dominika, Artur oraz opiekun naukowy projektu, dr Magdalena Kugiejko. Studenci wygłosili referat pt. „Ocena krajobrazowa rzek okresowych (wadi) w Omanie metodą krzywej wrażeń Wejcherta” a pani doktor prezentowała poster o idei GEOpraktyk jako projektu „learning by doing”.