GeoNight – Wśród azjatyckich stepów i pustyń


W 2017 roku Francuski Narodowy Komitet Geograficzny (CNFG) zainicjował pierwszą „Nuit de la Géographie (GeoNight)”. GeoNight w 2021 roku jest już piątą edycją i odbędzie się w piątek, 9 kwietnia 2021 roku. Główne cele GeoNight są stosunkowo proste: jednej nocy (lub wieczoru) w roku, na całym świecie organizowane są jednocześnie wydarzenia mające na celu zwrócenie uwagi na geografię i geografów, uczynić badania geograficzne bardziej dostępnymi.

 

Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 100 wydarzeń, większość z nich ze względu na pandemię covid – 19 odbywa się online.

 Wszystkie wydarzenia dostępne są na stronach internetowych:

Wydarzenie organizowane dla uczniów, nauczycieli i pasjonatów geografii pt.:”Wśród azjatyckich stepów i pustyń” odbędzie się 9 kwietnia o godz.18.00.

link do wydarzenia – https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzY3MjUxNzQtMDA3YS00YjlmLTkyNzUtZGY0MzNmNTFkMDA4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%226d11bb6e-1d81-49dd-8638-713ee9ac4f1b%22%7d