Dzieje się!


Celem projektu GEOpraktyki, oprócz zdobywania wiedzy, prowadzenia badań naukowych i publikacji otrzymanych wyników w czasopismach naukowych, jest też upowszechnianie tej wiedzy podczas konferencji naukowych oraz prelekcji zarówno w gronie uniwersyteckim, jak i w szkołach. Ostatni miesiąc pełen był takich wystąpień.

20 marca Jacek i Michał opowiadali o GEOpraktykach w trakcie rekolekcji w Szkole Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu.

Kolejne wystąpienie miało miejsce 26 marca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych im. Adama Mickiewicza w Poznaniu gdzie Tomasz i Jacek wygłosili prelekcję na temat IV edycji GEOpraktyk – w dorzeczu Mekongu podczas drugiego dnia XVII Dni Turystyki.

Również na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych, 4 kwietnia Jacek i Emilia zdali relację z realizacji projektu GEOpraktyki pod tytułem: „Nauka, podróż, przygoda – czyli studencki projekt GEOpraktyki” w ramach kwietniowego spotkania Oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Z kolei Artur i Kornelia 8 kwietnia przedstawili wystąpienie: „GEOpraktyki jako przykład podróży po wiedzę” podczas konferencji „Raje i ruiny. Turystyka na końcach światów” organizowanej przez Koło Naukowe Antropologii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.